Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

evresisjob.gr

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου 2018

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και διαχειρίζεται από την evresisjob.gr. (“evresisjob.gr“). Η evresisjob.gr είναι μέλος του ομίλου CareerBuilder. Η evresisjob.gr συλλέγει προσωπικές και μη προσωπικές πληροφορίες για αυτό τον ιστότοπο. Η evresisjob.gr δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών της. Δημιουργήσαμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να περιγράψουμε και να εξηγήσουμε στους χρήστες την πρακτική μας σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την πρακτική συλλογής πληροφοριών της evresisjob.gr που περιγράφεται σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στείλτε ένα μήνυμα e-mail στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Στο μήνυμα e-mail, παρακαλούμε να αναφέρετε τις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες σας. Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι :

evresisjob S.A.
Μάρκου Μουσούρου 4,  
Ηράκλειο, Κρήτη

Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Η evresisjob.gr συλλέγει προσωπικά και άλλα δεδομένα από πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) που επισκέπτονται τον παρόντα ιστότοπο (“Επισκέπτες του Ιστότοπου του ΕΟΧ”) ή που είναι μεμονωμένοι εκπρόσωποι σημερινών, πρώην ή μελλοντικών εταιρικών πελατών, προμηθευτών και επιχειρηματικών εταίρων (“Επιχειρηματικές Επαφές του ΕΟΧ”).

Η evresisjob.gr μπορεί να συλλέξει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων :

·         Όνομα

·         Διευθύνσεις e-mail

·         Διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας

·         Τηλεφωνικούς αριθμούς

·         Βιογραφικό

·         Ιστορικό απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των εταιρικών επωνυμιών

·         Πληροφορίες εκπαίδευσης

·         Οικονομικές πληροφορίες

·         Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τους λογαριασμούς που δημιουργούνται σε αυτόν τον ιστότοπο

·         Συμπεριφορά και προτιμήσεις αναζήτησης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των αναζητήσεων που κάνουν οι επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο

·         Εάν ένας επισκέπτης συνδεθεί σε αυτόν τον ιστότοπο με λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης, το ID του μέσου κοινωνικής δικτύωσης του επισκέπτη, τη διεύθυνση URL της εικόνας του προφίλ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προφίλ του μέσου κοινωνικής δικτύωσης αυτού του επισκέπτη

·         Πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που ένας επισκέπτης χρησιμοποίησε για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο (όπως τη διεύθυνση IP και τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης και τον τύπο του λειτουργικού συστήματος και άλλες πληροφορίες υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος)

·         Σελίδες και διευθύνσεις URL που παραπέμπουν τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο και σελίδες και διευθύνσεις URL στις οποίες οι επισκέπτες βγαίνουν όταν φεύγουν από αυτόν τον ιστότοπο

·         Ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων σε αυτόν τον ιστότοπο

·         Πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο (όπως προβολές σελίδας, μοτίβα πλοήγησης ιστότοπου και προβολή θέσης εργασίας ή δραστηριότητα αίτησης)

·         Γενική γεωγραφική τοποθεσία (όπως χώρα και πόλη) από την οποία ένας επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο

·         Τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες για να φτάσουν σε αυτόν τον ιστότοπο

Η evresisjob.gr δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

Σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, νομική βάση

Η evresisjob.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων της ΕΕ στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για τους εξής σκοπούς :

·         Παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

·         Εγγραφή, διαχείριση και διατήρηση λογαριασμών χρηστών στον ιστότοπό μας.

·         Διατήρηση των βιογραφικών σημειωμάτων που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο και εξασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους.

·         Επεξεργασία, επικύρωση και παράδοση αγορών (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτες πληρωμών και της επικοινωνίας με τους πελάτες για τις παραγγελίες τους, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου).

·         Διατήρηση μιας καταγραφής των εργασιών που ο επισκέπτης βλέπει ή στις οποίες υποβάλει αίτηση σε αυτόν τον ιστότοπο.

·         Ενημέρωση των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο για σχετικές δημοσιεύσεις εργασίας που μπορεί να τους ενδιαφέρουν.

·         Παροχή των διαχειριστικών ειδοποιήσεων ή επικοινωνιών που ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

·         Παροχή υποστήριξης πελατών καθώς και χειρισμό τεχνικών προβλημάτων.

·         Επικοινωνία με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και παροχή σε αυτά πληροφοριών που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι στοχευμένες για τα ενδιαφέροντά τους (όπως σχετικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές ή άλλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης)

·         Παροχή στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί μας μέσω των ιστολογίων μας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδραστικών μέσων,

·         Ζήτηση ανάδρασης και σχολίων από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

·         Διαχείριση της συμμετοχής στις εκδηλώσεις μας και άλλες προωθητικές ενέργειες.

·         Ανάλυση και βελτίωση των επικοινωνιών και στρατηγικών μας μάρκετινγκ.

·         Ανάλυση τάσεων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση από μέρους των επισκεπτών αυτού του ιστότοπου, των εφαρμογών για κινητά και των πόρων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των εργασιών που έχουν προβληθεί ή στις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.

·         Ανάλυση τάσεων και στατιστικών σχετικά με την αγορά εργασίας και την κινητικότητα σταδιοδρομίας στις τοπικές οικονομίες και σε εθνικό επίπεδο.

·         Βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης του ιστότοπου.

·         Προστασία και πρόληψη απάτης, μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων και διαχείριση της έκθεσης σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης δυνητικών χάκερ και άλλων μη εξουσιοδοτημένων χρηστών.

·         Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, δικαστικές αποφάσεις, νομικές διαδικασίες, αιτήματα εγγράφων και τα πρότυπα του κλάδου και τις πολιτικές μας.

Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε ορισμένα μη προσωπικά ταυτοποιούμενα Συγκεντρωτικά Δεδομένα ή με άλλο τρόπο ανωνυμοποιημένα ή μη αυτοπροσδιοριζόμενα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες μας και να χρησιμοποιήσουμε και να μοιράσουμε τα δεδομένα αυτά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. “Συγκεντρωτικά Δεδομένα” είναι οι δημογραφικές πληροφορίες ή οι πληροφορίες απασχόλησης (όπως το επάγγελμα, η εκπαίδευση και η εμπειρία) πολλών ατόμων που συνδυάζονται μαζί. Τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των χαρακτηριστικών διαφόρων πληθυσμών και δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένα άτομα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε ανωνυμοποιημένα ή μη αυτοπροσδιοριζόμενα δεδομένα για να παρακολουθήσουμε τις τάσεις στην αγορά εργασίας καθώς και τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Για τους επισκέπτες του ιστότοπου του ΕΟΧ, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την evresisjob.gr είναι τα εξής: (i) η εκτέλεση της σύμβασης σε σχέση με οποιεσδήποτε πληροφορίες εγγραφής, βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων εργασίας που εσείς παρέχετε και (ii) η συγκατάθεση για τη χρήση ορισμένων cookies κατά την περιήγηση στον ιστότοπο, όπου οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες εγγράφονται για μηνύματα e-mail σύστασης θέσεων εργασίας και όπου εγγεγραμμένοι και μη εγγεγραμμένοι χρήστες εγγράφονται για να λάβουν μηνύματα e-mail μάρκετινγκ. Για τις Επιχειρηματικές Επαφές του ΕΟΧ που είναι τρέχοντες πελάτες, προμηθευτές και επιχειρηματικοί συνεργάτες της evresisjob.gr , η νομική μας βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες όταν είναι προς τα νόμιμα συμφέροντά μας να το πράξουμε και όταν τα συμφέροντά μας δεν παραμερίζονται από τις επιπτώσεις στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Τα νόμιμα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ, την πώληση και την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων, την κατανόηση της συμπεριφοράς, των δραστηριοτήτων, των προτιμήσεων και των αναγκών των χρηστών μας, την προστασία και την πρόληψη της απάτης, καθώς και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, τις δικαστικές αποφάσεις, τις νομικές διαδικασίες, τα αιτήματα εγγράφων και τα πρότυπα του κλάδου και τις πολιτικές μας.

Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων

Μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους επισκέπτες του ιστότοπου του ΕΟΧ με τρίτους εργοδότες, εταιρείες πρόσληψης και άλλες εταιρείες που αγοράζουν τις υπηρεσίες μας. Όταν ένας επισκέπτης του ιστότοπου του ΕΟΧ υποβάλει αίτηση για εργασία σε μια εταιρεία μέσω αυτού του ιστότοπου, οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν μπορεί να γίνουν μέρος της βάσης δεδομένων αυτής της εταιρείας. Ομοίως, εάν μια εταιρεία κατεβάσει ένα βιογραφικό σημείωμα από τη βάση δεδομένων βιογραφικών σημειωμάτων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να γίνουν μέρος της βάσης δεδομένων αυτής της εταιρείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προς άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και η χρήση των πληροφοριών αυτών από την εταιρεία θα υπόκειται στην πολιτική απορρήτου αυτής της εταιρείας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση αυτών των πληροφοριών από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για να επικοινωνήσουν απευθείας με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Κατά τη συνήθη πορεία παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, προσωπικές πληροφορίες μπορεί να μοιραστούν εντός της evresisjob.gr και των συνεργατών της για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και για σκοπούς έρευνας και στατιστικής ανάλυση, για τη διαχείριση του συστήματος και την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκλήματος.

Μπορεί επίσης να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες με τους παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν στην παράδοση των δικών μας προϊόντων και υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας παρέχουν τις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών: Φιλοξενία Κώδικα, Ανάπτυξη Κώδικα, Logger, Μηχανή Αναζήτησης, Docker Registry, Bullhorn Integration, Ανάπτυξη Κώδικα, Ιστότοπος Καριέρας, Επεξεργασία Email, Ειδοποίηση On-Call, Παρακολούθηση, Δίκτυο Διαγνωστικών και Εργαλείων Αναζήτησης, Resume Parser, Παρακολούθηση Εφαρμογών, Αναλύσεις Εργατικού δυναμικού, Μηχανικές Μεταφράσεις, Φιλοξενία Διακομιστών, Συγκέντρωση Παρακολούθησης, VPN και Κρυπτογράφηση Κίνησης, Διαχείριση Απόδοσης Εφαρμογών, Web Hosting, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων, Προγραμματιστές, Φιλοξενία στο Cloud, Αποθήκευση στο Cloud, Διαχείριση Διακομιστή/Φιλοξενίας, Παράδοση E-mail, Μάρκετινγκ με E-mail, Τεχνολογία Ανάλυσης, Επεξεργασία Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Τεχνολογία Αντιστοίχισης Δεδομένων και Αναλυτικά Στοιχεία Ιστότοπου. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται βάσει σύμβασης και βάσει νόμου να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες όπως απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή όπως άλλως απαιτείται από το νόμο. Σε περίπτωση που γνωρίσουμε ότι ένας πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες κατά τρόπο ασυμβίβαστο με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η evresisjob.gr θα λάβει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει ή να σταματήσει τέτοια ανάρμοστη χρήση ή/και αποκάλυψη.

Επιπλέον, όταν η evresisjob.gr λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών (υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) στους πελάτες της (υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων), η evresisjob.gr ενδέχεται να διαθέτει δεδομένα πελατών που περιέχουν πληροφορίες που ορίζονται ως προσωπικά δεδομένα. Κατά την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών, η evresisjob.gr δεν επεξεργάζεται, αποθηκεύει ή χειρίζεται προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από εκείνο που ορίζει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, η evresisjob.gr δεν μοιράζεται, δεν προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό άλλο από εκείνο που εγκρίνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις συμφωνίες πελατών μας, ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε έναν υπεργολάβο που έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό μας, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Η evresisjob.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει χωρίς την προηγούμενη άδειά σας οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σχετικά με εσάς ή τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου εάν έχουμε τη σοβαρή πεποίθηση ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για: (α) την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της evresisjob.gr , των υπαλλήλων της, άλλων χρηστών του παρόντος ιστότοπου ή του κοινού, (β) την επιβολή των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου, (γ) όπως απαιτείται από νομικά έγκυρο αίτημα αρμόδιας κυβερνητικής αρχής, ή (δ) να απαντήσει σε ισχυρισμούς ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε Προσωπικές Πληροφορίες, όπως κρίνουμε αναγκαίο, για να ικανοποιήσουμε κάθε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα.

Επιπλέον, οι Προσωπικές Πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μπορεί να περάσουν σε τρίτους σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας ή περιουσιακών στοιχείων ή πτώχευσης ή άλλης εταιρικής αναδιοργάνωσης της evresisjob.gr .

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την evresisjob.gr αποθηκεύονται στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η επεξεργασία τους γίνεται κυρίως στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλες χώρες όπου η evresisjob.gr ή οι συνεργάτες, οι θυγατρικές της ή τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών διατηρούν εγκαταστάσεις. Η evresisjob.gr διασφαλίζει ότι οι εν λόγω συνεργάτες, θυγατρικές ή τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών καλύπτονται από κατάλληλο πλαίσιο ή σύμβαση που αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές ή δικαστήρια ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Cookies

Όπως και οι περισσότεροι άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ.

Περίοδος διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από την evresisjob.gr για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Οι πληροφορίες εγγραφής, βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων εργασίας των επισκεπτών του ιστότοπου του ΕΟΧ αποθηκεύονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η σύμβαση μεταξύ μας ή όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μας ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα του. Για τη διατήρηση των δεδομένων σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην πολιτική για τα cookies. Τα προσωπικά δεδομένα για τα μηνύματα e-mail σύστασης θέσεων εργασίας και τα μηνύματα e-mail μάρκετινγκ διατηρούνται μέχρις ότου το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα καταργήσει την εγγραφή από τέτοια μηνύματα e-mail. Τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας για τις Επιχειρηματικές Επαφές του ΕΟΧ διατηρούνται μέχρι να μας ζητήσουν να διαγράψουμε τα δεδομένα τους. Όλα τα άλλα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Επαφές του ΕΟΧ που είναι τρέχοντες πελάτες, προμηθευτές και επιχειρηματικοί εταίροι αποθηκεύονται μέχρι να λήξει η σύμβαση μεταξύ μας.

Δικαιώματα προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουμε συλλέξει. Επίσης, δικαιούστε να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, υποβάλετε αίτημα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακριβή, ενημερώνοντάς μας αμέσως για τυχόν αλλαγές προσωπικών πληροφοριών.

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις περιορισμού της ποσότητας των πληροφοριών που μπορούν να αποκαλυφθούν σε πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου (για παράδειγμα, εάν αυτό συνεπάγεται απαραιτήτως την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με άλλο πρόσωπο). Η evresisjob.gr επιτρέπεται να παρακρατεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιους τύπους προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές νομοθετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση μπορεί να αποσύρουν τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η evresisjob.gr δεν θα είναι σε θέση να παρέχει ή να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ή επικοινωνίες μάρκετινγκ στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες. Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα ειδοποιήσουμε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μέσω ειδοποίησης σε αυτόν τον ιστότοπο καθώς και στην εφαρμοστέα ημερομηνία. Προτρέπουμε τους Επισκέπτες του Ιστότοπου του ΕΟΧ, τις Επιχειρηματικές Επαφές του ΕΟΧ και τους λοιπούς να παρακολουθούν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.

Έχουμε δεσμευτεί να επιλέγουμε το καλύτερο εργατικό δυναμικό.

  • Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές , συνδυάζοντας το κατάλληλο στέλεχος.
  • Βοηθάμε τους επαγγελματίες να αναπτύξουν λαμπρές σταδιοδρομίες.
  • Η φιλοσοφία μας : Σεβασμός στις ανθρώπινες αξίες.
  • Τα χαρακτηριστικά μας: Ηθική , Διακριτικότητα, Κατανόηση.