Το γραφείο ευρέσεως εργασίας ως πολύτιμος σύμμαχος στην εύρεση προσωπικού.

Γράφει η Ηρώ Τραγιανού

Η εύρεση του καταλληλότερου, για μια θέση, εργαζόμενου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κάθε νέα συνεργασία ενέχει ρίσκο το οποίο επωμίζεται ο εργοδότης και κατ’ επέκταση η επιχείρησή του. Αυτό καθιστά την εύρεση προσωπικού μια χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία που φρενάρει τη λειτουργία της επιχείρησης. Ο ρόλος του γραφείου ευρέσεως εργασίας είναι αυτός ακριβώς: να αναλάβει το δύσκολο έργο της επιλογής των καλύτερων υποψήφιων για τη θέση και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Είναι πολλοί οι λόγοι που καθιστούν συμφέρουσα τη συνεργασία των επιχειρήσεων και των γραφείων ευρέσεως εργασίας.

1. Βρίσκει γρήγορα περισσότερους υποψήφιους.

Η δημοσίευση μιας αγγελίας έχει ως στόχο την προσέλκυση υποψηφίων που ψάχνουν ενεργά για μια θέση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δουν την αγγελία τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και να απαντήσουν με το βιογραφικό τους. Το γραφείο ευρέσεως εργασίας δεν βασίζεται μόνο στο καλό timing αυτών που θα διαβάσουν την αγγελία. Έχει ήδη τη δική της δεξαμενή υποψηφίων με δεξιότητες που ταιριάζουν στις απαιτήσεις της θέσης και είτε ψάχνουν ενεργά είτε όχι. 

Ακόμα και σε περιπτώσεις που, για διάφορους λόγους, η θέση δεν καλύπτεται εύκολα, το γραφείο ευρέσεως εργασίας ξέρει τους κύκλους που θα προσεγγίσει για να βρει αυτό που ψάχνει. Οι γνωριμίες και οι επαφές του γραφείου με συγκεκριμένους χώρους είναι σαφώς μεγαλύτερες και ποικίλες σε σύγκριση με την επιχείρηση που προσφέρει τη θέση. Αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη προσωπικού σε απομακρυσμένες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις μεγάλες εταιρείες  που έχουν οργανωμένο HR, το γραφείο ευρέσεως εργασίας δουλεύει υποστηρικτικά, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της πρώτης φάσης της επιλογής.  Ο στόχος είναι να προωθήσει τους πιο ανταγωνιστικούς υποψήφιους προς τελική αξιολόγηση από το HR της εταιρείας.

2. Γεφυρώνει τις ανάγκες των δύο πλευρών.

Ο επαγγελματίας του γραφείου ευρέσεως εργασίας γνωρίζει τόσο τις ανάγκες του πελάτη όσο και τις προσδοκίες του εργαζόμενου. Έτσι, δρα ως μεσάζοντας και προσπαθεί να γεφυρώσει τις ανάγκες εκατέρωθεν, ώστε να προκύψει μια πετυχημένη συνεργασία. 

Είναι πολύ πιθανό ο υποψήφιος να εκδηλώσει μια ανάγκη ή ανησυχία στο γραφείο, ενώ δύσκολα θα έκανε το ίδιο στη συνέντευξη με τον εργοδότη. Με τη σειρά του, ο σύμβουλος του γραφείου μπορεί να προωθήσει το brand της επιχείρησης που προσφέρει τη θέση, αν δει ότι ο χαρακτήρας του υποψήφιου ταιριάζει με τη φιλοσοφία της επιχείρησης.

3. Έχει γνώσεις της ευρύτερης αγοράς.

Η γενικότερη κινητικότητα των εργαζομένων ανάλογα με τις ανάγκες τις αγοράς αλλάζει συνεχώς. Έτσι προκύπτουν νέες ανάγκες εκεί που δεν υπήρχαν και απρόβλεπτη πληθώρα ταλέντων σε χώρους που ξαφνικά δεν μπορούν να απορροφήσουν. Τις αλλαγές αυτές παρακολουθούν τα γραφεία ευρέσεως εργασίας, ώστε να είναι σε θέση να προωθήσουν εργαζόμενους με εξαιρετικά προσόντα σε θέσεις λιγότερο ανταγωνιστικές και διαφορετικού αντικειμένου προς όφελος του εργοδότη που αναζητά υπάλληλο.

4. Έχει εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο.

Οι σύμβουλοι ευρέσεως εργασίας είναι εκπαιδευμένοι στο να αξιολογούν μεγάλο αριθμό υποψηφίων από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους. Εκ των πραγμάτων, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στο να κρίνουν πότε είναι μεγάλη η πιθανότητα προβληματικής συνεργασίας και πότε όχι. 

Η δουλειά τους είναι να συντάσσουν την αγγελία με τρόπο ώστε να προσελκύει αυτούς που θέλουν, και έπειτα να μικραίνουν τη λίστα των υποψηφίων απορρίπτοντας τα βιογραφικά που αφήνουν να διαφαίνεται κάποιο ρίσκο. Κατόπιν, αξιολογούν οργανωμένα και μεθοδικά τη γενικότερη παρουσία του ενδιαφερόμενου για τη θέση και ζυγίζουν τα soft skills που ταιριάζουν στη φύση της θέσης ή της εταιρείας. 

5. Παρέχει ασφάλεια στον πελάτη.

Στην Ελλάδα, όπου δεν υφίσταται συμβόλαιο με ρήτρα για έγκαιρη ειδοποίηση αποχώρησης των υπαλλήλων, η ικανότητα για άμεση κάλυψη μιας θέσης είναι μείζονος σημασίας για την αποφυγή κόστους και μειωμένης παραγωγικότητας. 

Η επιτυχημένη συνεργασία με τους συμβούλους ενός γραφείου ευρέσεως εργασίας οδηγεί σε σχέσεις εμπιστοσύνης. Οι σύμβουλοι γνωρίζουν σταδιακά ακόμα περισσότερο τη φιλοσοφία της επιχείρησης και τις ιδιαιτερότητές της. Αυτό οδηγεί προοδευτικά σε ταχύτερες προσλήψεις και με ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. 

 Υπάρχουν γραφεία ευρέσεως εργασίας που ειδικεύονται σε ορισμένα επαγγέλματα και άλλα, όπως η ΕΎΡΕΣΙΣ, που έχουν επεκταθεί σε μια ευρεία γκάμα επαγγελμάτων της παροχής υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να ελέγχει από πριν τη νομιμότητα λειτουργίας του γραφείου στο οποίο θα απευθυνθεί για συνεργασία.


Αναζήτηση Εργασίας - Αναζήτηση Προσωπικού
Αναζήτηση Εργασίας – Αναζήτηση Προσωπικού

Έχουμε δεσμευτεί να επιλέγουμε το καλύτερο εργατικό δυναμικό.

  • Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές , συνδυάζοντας το κατάλληλο στέλεχος.
  • Βοηθάμε τους επαγγελματίες να αναπτύξουν λαμπρές σταδιοδρομίες.
  • Η φιλοσοφία μας : Σεβασμός στις ανθρώπινες αξίες.
  • Τα χαρακτηριστικά μας: Ηθική , Διακριτικότητα, Κατανόηση.

Powered by web4cosmos.com