Εμπορικές Εταιρείες / Εξυπηρέτηση πελατών / Λογιστήριο / Υπάλληλοι Γραφείου / Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

Υπεύθυνος/η Εμπορικής Διαχείρισης – Βοηθός Λογιστηρίου ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ