Βιομηχανία/Κατασκευές / Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων

Υπεύθυνος κτηνοτροφικής μονάδας ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ