1 Αγγελία

1 Αγγελία

Προτεινόμενη τιμή (1E)

Για 40 ημέρες
Λογότυπο & Προφίλ Εταιρείας
Link πρός τα Social media και το site της επιχείρησής σας
Προώθηση των αγγελιών σας στα κοινωνικά δίκτυα της evresisjob.gr και στις μεγάλες μηχανές αναζήτησης

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%