Απεριόριστες Αγγελίες

Απεριόριστες Αγγελίες

Προτεινόμενη τιμή (1E)

Για 3 μήνες

Λογότυπο & Προφίλ Εταιρείας

Απεριόριστο αριθμό αγγελιών

Link πρός τα Social media και το site της επιχείρησής σας

Προώθηση των αγγελιών σας στα κοινωνικά δίκτυα της evresisjob.gr και στις μεγάλες μηχανές αναζήτησης

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%

Product Description