Επιλογή Προσωπικού / Recruiting

Επιλογή Προσωπικού / Recruiting

Προτεινόμενη τιμή (1E)

Δημοσίευση Αγγελίας ( Επιλέξτε Πακέτο )
Αξιολόγηση των βιογραφικών
Συνεντεύξεις
Ενημέρωση της Εταιρείας σας σχετικά με τους κατάλληλους υποψηφίους
Ενημέρωση των υποψηφίων για την Εταιρεία σας και τις απαιτήσεις της θέσης
Διεξαγωγή των τελικών συνεντεύξεων από εσάς

Συμπληρώστε τη φόρμα ( εδώ στο link https://evresisjob.gr/recruiting-form/ )

Η Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για επαγγελματίες Ανθρωπίνου Δυναμικού
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%